Program Wyborczy KWW Przyjazne Gorlice

Drodzy Gorliczanie,

W poczuciu odpowiedzialności i troski o naszą wspólną przyszłość, postanowiłam, że w nadchodzących wyborach, będę ubiegać się o urząd Burmistrza Gorlic. Prosząc Państwa o poparcie mojej kandydatury prezentuję Państwu główne założenia programu wyborczego komitetu "Przyjazne Gorlice". Będę wdzięczna za wszelkie uwagi i podpowiedzi z Państwa strony. Program będzie poszerzany wraz z kolejnymi uwagami Gorliczan – bo to właśnie Wasz głos jest najważniejszy.
Chcę łączyć Gorliczan w pracy na rzecz naszego miasta, by stało się ono przyjazne i atrakcyjne, zarówno dla jego mieszkańców, odwiedzających nas turystów jak i potencjalnych inwestorów. Proszę o Państwa zaufanie i zachęcam do poparcia mojej osoby. Razem zmienimy miasto na lepsze!

Mariola Migdar
Kandydat KWW "Przyjazne Gorlice"
na Burmistrza Miasta Gorlice

NASZ POMYSŁ NA GORLICE:

 • Wsłuchanie się w oczekiwania mieszkańców i dbałość o ciągły, prawdziwy i szczery kontakt Burmistrza z Gorliczanami
 • Wsparcie gorlickich rodzin – przejrzysty system gospodarki mieszkaniowej dla naszych mieszkańców, rozwój żłobków, wsparcie dla młodych rodziców
 • Skuteczniejsze zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej oraz dążenie do obniżania podatków dla przedsiębiorców
 • Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą – Program "Lokal za 1 zł"
 • Zdecydowany wzrost nakładów na remont obiektów kulturalnych i sportowych: modernizacja wnętrz Gorlickiego Centrum Kultury i stadionu OSiR, poszerzenie bazy Miejskiej Biblioteki Publicznej, wykonanie bieżni tartanowej oraz odnowa basenu otwartego
 • Utworzenie dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych oraz centrum aktywnego seniora, działania na rzecz pełnej integracji osób wykluczonych społecznie, wspieranie aktywności osób starszych, rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, program darmowych szczepień przeciwko grypie dla seniorów
 • Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprzez sukcesywne remonty dróg miejskich, opracowanie strategii rozwiązującej problemy komunikacyjne miasta przy uwzględnieniu opinii mieszkańców, podjęcie działań prowadzących do przebudowy skrzyżowań "na Zawodziu", "przy Dukacie" oraz w obrębie ulic 11 Listopada i Korczaka
 • Wykorzystanie potencjału kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego naszego regionu poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych włączających ich w system ścieżek rowerowych Małopolski
 • Wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską w weekendy i święta na terenie miasta
 • Natychmiastowe przerwanie niemocy związanej z budową nowego cmentarza
 • Poprawa jakości obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych