Kandydaci do Rady Miasta Gorlice

Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYJAZNE GORLICE"

OKRĘG NR 1

 1. Jolanta Dobek kandydat do Rady Miasta Gorlice
  1. Jolanta Dobek

  Jolanta Dobek, lat 61, mężatka, troje dorosłych dzieci. Pracuje w przychodni "UMAMED" w Gorlicach.

 2. Maria Piecuch kandydat do Rady Miasta Gorlice
  2. Maria Piecuch

  Maria Piecuch, lat 59, skromna, ale też dzięki temu bardzo szanowana mieszkanka ul. Kromera. Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3 w latach 2010-2014. Wybrana przez lokalną społeczność do Rady Miasta w kadencji 2014-2018.

  Dotychczasowa działalność:

  1. 1. Dzięki mojemu zaangażowaniu wypiękniał skwer obok Biblioteki Miejskiej
  2. 2. Została zagospodarowana i zrewitalizowana działka przy ul. Łukasiewicza, poprzez wyodrębnienie stref odpoczynku dla dzieci i dorosłych oraz została wybudowana altana śmietnikowa
  3. 3. W Budżecie Obywatelskim na 2018 rok jest do wykonania Mini Plac Rowerowy przy ul. Stawiska
  4. 4. Dzięki moim staraniom zostały gruntownie przebudowane ul. Kołłątaja, Kołłątaja boczna z oświetleniem, ul. Stróżowska boczna
  5. 5. W Budżecie Miasta Gorlice na 2018 r. do gruntownej przebudowy są ul. Niepodległości z monitoringiem, ul. Kromera z monitoringiem, ul. Jagiełły jak również odwodnienie terenu wokół budynku Kołłątaja 4
  6. 6. Do przebudowy do 2020 r. budynek Sokoła – obszar "Starówka – lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic"
  7. 7. Priorytety do Budżetu Miasta Gorlice na 2019 rok to: przebudowa ul. Stróżowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Dukielskiej
 3. Augustyn Mróz kandydat do Rady Miasta Gorlice
  3. Augustyn Mróz

  Augustyn Mróz wykształcenie wyższe – pedagog, doświadczony samorządowiec. W latach 2014-2018 pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Gorlice pracuje w Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej. Zawsze blisko ludzi potrzebujących pomocy. Kieruje się zasadą uczciwości i solidności. Główny cel działania, to praca dla dobra wszystkich mieszkańców Miasta, a szczególnie tworzenia dobrych warunków dla dzieci i uczniów w miejskim żłobku, przedszkolach i szkołach, a także racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi dla dobra wszystkich Gorliczan. Hobby: muzyka, długie spacery, jazda na rowerze. Nigdy nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.

 4. Joanna Piechowicz kandydat do Rady Miasta Gorlice
  4. Joanna Piechowicz

  Joanna Piechowicz – lat 28, ukończyła studia na WSPiA w Rzeszowie na kierunku prawo oraz prawo kanoniczne na UKSW w Warszawie, obecnie doktorantka IV roku Studiów Doktoranckich. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej.

 5. Klaudia Smaczniak kandydat do Rady Miasta Gorlice
  5. Klaudia Smaczniak

  Klaudia Smaczniak, lat 50

  • wykształcenie wyższe, socjolog
  • studia podyplomowe – Ekonomia Społeczna
  • absolwentka krakowskiej Szkoły Liderów
  • absolwentka Szkoły Trenerów Spółdzielczych
  • szkoleniowiec, doradca, coach
  • z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM "Małopolska" / II-ga kadencja w RN
  • aktywny społecznik – autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
  • kurator sądowy społeczny przy Sądzie Rej. w Gorlicach / w Wydz. Karnym
  • były ławnik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

  Zawodowo na stałe związana z Ekonomią Społeczną, instytucjami i organizacjami z tego obszaru.

  Wybrane działania:

  • W latach 2010-2012 koordynatorka Punktu Wsparcia w Gorlicach w ramach projektu "INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce"
  • W 2012 r. autorka i koordynatorka projektu "Aktywni – pomimo barier", adresowanego do osób niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego. W ramach projektu z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, wycieczek integracyjnych i ćwiczeń rehabilitacyjnych skorzystało kilkaset osób
  • Autorka i koordynatorka projektu "Gorliczanie: Tu i Tam… historia bliska", realizowanego w 2007 r. we współpracy z Gorlickim Centrum Kultury, a poświęconego przedwojennej historii miasta. W półrocznym projekcie wzięło udział ok. 200 uczniów gorlickich szkół oraz dorosłych mieszkańców Gorlic
  • Pomysłodawczyni, autorka projektu, koordynator i realizator Społecznego Ogrodu, utworzonego w 2011 r. wspólnym wysiłkiem mieszkańców Osiedla "Magdalena" przy ul. Kopernika 7 i 11 oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska". Na stałe opiekunka Ogrodu Społecznego
  • W roku 2015 we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Małopolska" zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego, zadanie osiedlowe w postaci budowy placu zabaw na osiedlu "Magdalena". Autorka i administratorka profilu na Facebooku promującego Budżet Obywatelski i zachęcającego mieszkańców do partycypacji społecznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji i powstał nowoczesny plac zabaw
  • Wolontariuszka Szlachetnej Paczki w 2015 r.
  • Współrealizatorka wydarzenia "Afryka 2×2 – rowerowa podróż poślubna" ze znanymi gorlickimi podróżnikami Elą Wiejaczką i Tomkiem Budziochem. Odbyło się ono w Państwowej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach, a zorganizowane zostało we współpracy z księgarnią "Mieszko". W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób
  • W 2015 r. twórca i koordynator Osiedlowego Klubu Seniora, działającego przy Klubie "Jubilat" Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", oraz administrator jego profilu na Facebooku. W ramach Klubu, przy wsparciu i stałej współpracy Zarządu Spółdzielni, zorganizowała wiele spotkań integracyjnych, wydarzeń i prelekcji tematycznych, a także wycieczek. W Klubie w każdą sobotę miały miejsce wyprawy nordic walking
  • Autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów i inicjatyw lokalnych na rzecz osób defaworyzowanych społecznie i zawodowo (niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów), ale też dzieci i młodzieży, jak również przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych oraz wydarzeń integracyjnych. Przez lata zjednuje do współpracy osoby prywatne, gorlickich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. W ramach swoich działań współpracowała z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i wieloma instytucjami i organizacjami
 6. Zdzisław Guzik kandydat do Rady Miasta Gorlice
  6. Zdzisław Guzik

  Zdzisław Guzik, lat 70, na emeryturze, wykształcenie ekonomiczne, bezpartyjny. Startuję w wyborach do Rady Miasta Gorlice bo chcę działać na rzecz mojej dzielnicy i jej mieszkańców.

 7. Wojciech Ostrowski kandydat do Rady Miasta Gorlice
  7. Wojciech Ostrowski

  Ostrowski Wojciech – lat 40, żona Ewa, 6‑cio letni syn Tomasz. Mam wykształcenie wyższe licencjackie z zakresu Ekonomii Gospodarki Turystycznej, biegle władam językiem angielskim. Urodziłem się i wychowałem w Gorlicach, stąd pochodzi cała moja rodzina. Po studiach wiele lat mieszkałem i pracowałem za granicą. Wróciłem do Gorlic trzy lata temu. Obecnie pracuje jako sprzedawca artykułów gospodarstwa domowego. Moje zainteresowania to muzyka, historia i kino.

 8. Krzysztof Tabor kandydat do Rady Miasta Gorlice
  8. Krzysztof Tabor

  Krzysztof Tabor, mam 42 lata, jestem szczęśliwym mężem i tatą dwójki wspaniałych dzieciaków. Jestem absolwentem Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu o profilu technik dentystyczny. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w Gorlicach. Moje hasło wyborcze: Przecież można powiedzieć nie!!!

OKRĘG NR 2

 1. Mariola Migdar kandydat do Rady Miasta Gorlice
  1. Mariola Migdar

  Mariola Migdar – absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – w zakresie "Zarządzanie nieruchomościami", Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Radna Rady Miasta Gorlice od 12 lat, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice od 8 lat, Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Gorlice od 8 lat, od 1997 r. związana ze spółdzielczością mieszkaniową, od 2009 r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Lodownią", a od 2015 r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska". Bezpartyjna.

 2. Tomasz Chmura kandydat do Rady Miasta Gorlice
  2. Tomasz Chmura

  W życiu staram się być dobrym człowiekiem, zaangażowanym, otwartym, uważnym na sprawy innych ludzi. Z moim miastem Gorlicami związany jestem od urodzenia, czyli od 48 lat. Wraz z żoną wychowuję nastoletnie córki. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w Miejskim Zespole Szkół nr 6 czyli popularnej "szóstce" na Korczaku. Jestem trenerem oraz wychowawcą dzieci i młodzieży w Gorlickim Klubie Piłki Siatkowej. Z wychowankami przeżywam sukcesy, one w pełni rekompensują włożony trud i porażki, z których wyciągam wartościowe wnioski. Staram się u nich kształtować wartości tj. szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność w pracy zespołowej, zamiłowanie do aktywnego i zdrowego stylu życia w mieście czystym, wolnym od smogu. Pracując z dziećmi i młodzieżą muszę być wzorcem właściwych zachowań zarówno, w sporcie jak i w życiu czyli "To co mówisz i to co robisz, musi być ze sobą zgodne". Tym hasłem kierowałem się również w minionej kadencji reprezentując państwa jako radny.

 3. Urszula Wacek kandydat do Rady Miasta Gorlice
  3. Urszula Wacek

  Urszula Wacek, lat 39, szczęśliwa mężatka i matka dwójki cudownych dzieci. Ukończyła tutejsze Liceum Ekonomiczne, a po szkole poświęciła się wychowaniu dzieci. Mieszka w Gorlicach od urodzenia, co sprawia, że jest bardzo związana z miastem i leży jej na sercu jego dobro. Dzięki temu zna jego problemy i sprawy bieżące. Powód mojego startu: lubię pomagać ludziom! Moje hasło "WYSŁUCHAĆ, ZROZUMIEĆ, DIZAŁAĆ!"

 4. Danuta Baran kandydat do Rady Miasta Gorlice
  4. Danuta Baran

  Danuta Baran, mam 49 lat, posiadam wyższe wykształcenie pielęgniarskie. Od 27 lat pracuję w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach. Jestem osobą wrażliwą na potrzeby ludzi starszych. W swojej pracy zawodowej staram się udowadniać, że wiek nie jest żadną barierą w realizowaniu swoich planów i spełnianiu marzeń. Nie dopuszczam do izolacji seniorów, staram się aby każdy dzień był przeżyty aktywnie i z radością w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Dlatego moje działania będą skierowane na podniesienie jakości życia seniorów.

 5. Renata Dudek kandydat do Rady Miasta Gorlice
  5. Renata Dudek

  Renata Dudek – lat 55, bezpartyjna, wykształcenie wyższe ekonomiczne, główna księgowa w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Gorlicach. Prywatnie żona, mama i babcia 2 wnucząt.

 6. Robert Cionek kandydat do Rady Miasta Gorlice
  6. Robert Cionek

  Robert Cionek, urodził się w 1976 r. Mieszka z rodziną w Gorlicach. Pracownik dużego koncernu naftowego którego właścicielem jest Skarb Państwa. Członek Zarządu oraz trener w GKS Glinik Gorlice.

 7. Łukasz Grelak kandydat do Rady Miasta Gorlice
  7. Łukasz Grelak

  Łukasz Grelak – 32 lata, wykształcenie: technik logistyk. Właściciel firmy ogrodniczej Gardenlook. Prywatnie szczęśliwy mąż i spełniony ojciec.

OKRĘG NR 3

 1. Jan Wojnarski kandydat do Rady Miasta Gorlice
  1. Jan Wojnarski

  Cztery kadencje pracowałem w Zarządzie Osiedla nr 7 Sokół, w 2014 zostałem Radnym Rady Miasta Gorlice, pracowałem w dwóch Komisjach: 1. Komisja Infrastruktury i Inwestycjii; 2. Komisja Budżetu w której byłem z-cą Przewodniczącego. Jestem członkiem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości od dwóch kadencjii, pełnie funkcję Podstarszego Cechu i Przedsiębiorczości oraz jestem członkiem Zarządu Izby Cechu i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Od 1992 r. jestem współwłaścicielem Zakładu Masarskiego "ANGUS" w Gorlicach. Moje doświadczenie chcę wykorzystać na dalszą pracę dla naszego społeczeństwa. Mam 64 lata, jestem żonaty, mam troje dzieci oraz pięcioro wnuków.

 2. Małgorzata Miękisz-Müller kandydat do Rady Miasta Gorlice
  2. Małgorzata Miękisz-Müller

  Małgorzata Miękisz–Müller, Gorliczanka, lat 56, zamieszkała na ul. Bieckiej od urodzenia. Mężatka, 4 dzieci i wnuk. Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych. Autor i koordynator wielu projektów wymiany międzynarodowej młodzieży. Wykształcenie wyższe. Bezpartyjna.

  W czasie mojej kadencji wspierałam wszelkie działania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. W moim okręgu wyborczym w minionym okresie zrealizowano:

  • kanalizację i wymianę sieci na ul. Konopnickiej od skrzyżowania z Biecką do ul. Tuwima
  • remont i kanalizację ul. Norwida, parking przy bloku nr 4 na ul. Norwida oraz chodnik wzdłuż niego
  • przywrócono przejście dla pieszych przy Sądzie Rejonowym
  • dążyłam skutecznie do ukończenia remontu dachu i elewacji całego budynku wielorodzinnego przy ul. Bieckiej 6, który miał być realizowany w znacznie węższym zakresie

  Cele do realizacji w przyszłej kadencji Rady Miasta:

  • kompleksowy remont ulicy Okrzei
  • wykonanie parkingu z płyt ażurowych od strony potoku Stróżowianka przy ul. Norwida, z tyłu za blokami nr 2 i 4 wraz z wiatą śmietnikową
  • remont kanalizacji wzdłuż ulicy Tuwima i wykonanie chodnika
  • wybudowanie parkingu za blokami nr 6 i 8 przy ul. Bieckiej
  • budowę parkingu przy budynku Konopnickiej 23 (ujętym w budżecie miasta 2018 r.)
  • utworzenie dziennego ośrodka pobytu dla seniorów
  • zakończenie kanalizacji przy ulicy Kwiatowej
 3. Andrzej Rąpała kandydat do Rady Miasta Gorlice
  3. Andrzej Rąpała

  Andrzej Rąpała, lat 42, żonaty, troje dzieci. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, licencja zarządcy nieruchomości nadana w 2008 r. przez Ministra Infrastruktury.

  Autor lub współautor projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego w ramach których osiedle pozyskało środki w wysokości ponad 400 tys. na:

  • przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Konopnickiej wraz z wykonaniem parkingu przy Konopnickiej 17
  • siłownię zewnętrzną wraz z elementami street workout przy ulicy Tuwima
  • budowę parkingu przy budynku Potockiego 11
  • plac zabaw przy ulicy Słowackiego
  • budowę parkingu przy budynku Konopnickiej 23 (przewidziane na 2018 r.)

  Pomysłodawca odrzuconego przez Miasto projektu do Budżetu Obywatelskiego przewidującego objęcie monitoringiem wizyjnym osiedli mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, dojść do szkół czy miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako potencjalnie niebezpiecznych.

  W okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych&quoyt;:

  • około 700 mieszkań jako pierwsze w Gorlicach wyposażone zostało w czujniki czadu (współfinansowane z funduszu remontowego oraz przez mieszkańców a także przez firmę ubezpieczeniową UNIQA)
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" jako pierwsza w Gorlicach przystąpiła do likwidacji piecyków gazowych zastępując je instalacją ciepłej wody użytkowej (projekt ukończony w zakresie instalacji) dostarczając ciepłą wodę do ok. 150 mieszkań

  W Radzie Miasta będzie działał na rzecz:

  • podejmowania przez Miasto realnych działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia powodziowego
  • rozwiązywania problemów komunikacyjnych w tym także wykonania remontu ulic Konopnickiej oraz Tuwima czy też zmniejszenia uciążliwości w ruchu drogowym dla mieszkańców w związku z funkcjonującym Jarmarkiem Pogórzańskim
  • wspierania działań na rzecz utworzenia wybiegów dla psów
  • objęcia monitoringiem wizyjnym osiedli mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, dojść do szkół czy miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako potencjalnie niebezpiecznych

  Uważam, że:

  • Miasto powinno we własnym zakresie prowadzić gospodarkę śmieciową ściśle współpracując z tym zakresie także z Elektrociepłownią Gorlice – w której miasto Gorlice posiada udziały
  • w przypadku odbioru śmieci przez Miasto należy powrócić do projektu spalania śmieci we współpracy z Elektrociepłownią
  • należy dążyć do zwiększania udziałów Miasta w Elektrociepłowni
  • należy stworzyć ogólnomiejski program likwidacji piecyków gazowych (junkersów) na rzecz centralnie ciepłej wody przy udziale Miasta, MPGK oraz Elektrociepłowni
  • należy uaktualnić Plany Zagospodarowania w zakresie rozwiązań komunikacyjnych planowanych w przyszłości
  • Gorlice potrzebują Rady Miasta składającej się z ludzi, którzy poprzez swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i pracę na rzecz Miasta będą łączyć a nie dzielić gorliczan
 4. Agata Piecuch kandydat do Rady Miasta Gorlice
  4. Agata Piecuch

  Agata Piecuch – Mam 51 lat, średnie wykształcenie, jestem mężatką, mam dwóch synów, a całe moje życie związane jest z Gorlicami. Ostatnie kilka lat poświęciłam się życiu rodzinnemu. Chętnie udzielam się społecznie, czego dowodem jest długoletni staż jako przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4. Moje silne strony to szczerość oraz konsekwentność.

 5. Małgorzata Dziedzic kandydat do Rady Miasta Gorlice
  5. Małgorzata Dziedzic

  Małgorzata Dziedzic – mam 40 lat i pochodzę z Gorlic. Posiadam wykształcenie średnie. Pracuje w sklepie spożywczym. Lubię pracować w zespole jak i podejmować różne wyzwania. Interesuje się ogrodnictwem, sportem, a także muzyką.

 6. Marek Kopala kandydat do Rady Miasta Gorlice
  6. Marek Kopala

 7. Paweł Sochacki kandydat do Rady Miasta Gorlice
  7. Paweł Sochacki

  Paweł Sochacki (38 lat), jestem absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu – kierunek Psychologia Kliniczna i Osobowości. Od 8 lat czynnie działam w grupie wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – współpracujemy z Parafią NMP w Gorlicach, Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, Oddziałem Detoksykacyjnym Szpitala Psychiatrycznego w Gorlicach, Klubem Abstynenta Egida w Gorlicach oraz z wieloma innymi grupami wsparcia w naszym regionie. Moją pasją jest niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz rodzinom osób uzależnionych od alkoholu. Moje główne kierunki działania: PRZYJAZNE GORLICE – Trzeźwe Gorlice, Pomoc – edukacja na temat uzależnienia; doraźna i długofalowa uzależnionym oraz rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, Profilaktyka – działania informacyjne skierowane do dzieci, młodych osób, instytucji państwowych na temat: skutków nadużywania alkoholu, szkodliwości alkoholu itp. Promocja – trzeźwego stylu życia.

OKRĘG NR 4

 1. Adam Piechowicz kandydat do Rady Miasta Gorlice
  1. Adam Piechowicz

  Adam Piechowicz – lat 53, radny Rady Miasta Gorlice obecnej kadencji, ukończył Kolegium Teologiczne w Rzeszowie. Od 20 lat związany z parafią św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, gdzie pracuje i służy ludziom.

 2. Stanisław Kubala kandydat do Rady Miasta Gorlice
  2. Stanisław Kubala

  Stanisław Kubala, nauczyciel, wieloletni członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Lodownią" i Zarządu Osiedla "Zawodzie", ławnik Sądu. Sprawdzony w działaniu organizator i współorganizator wielu atrakcji kulturalnych, charytatywnych i sportowych na Zawodziu. Współtwórca powstania obiektów sportowych i świetlicy na osiedlu, orędownik wybudowania bloku TBS i bloku przy Orzeszkowej 15, ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Krzywickiego oraz garaży przy ul. Żeromskiego.

 3. Beata Kalisz kandydat do Rady Miasta Gorlice
  3. Beata Kalisz

  Beata Kalisz, mężatka, wykształcenie wyższe, pielęgniarka, bezpartyjna. Pracuje w Szpitalu im H. Klimontowicza w Gorlicach. Mocno zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, od kilkunastu lat pracuje społecznie w Zarządzie Osiedla nr. 6 "ENERGICZNA I ZAANGAŻOWANA" Beata Kalisz.

 4. Jakub Szczerbań kandydat do Rady Miasta Gorlice
  4. Jakub Szczerbań

  Jakub Szczerbań – adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Gorlicach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Z naszym miastem związany od urodzenia w 1973 roku. Bezpartyjny, zwolennik koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.

 5. Danuta Stec kandydat do Rady Miasta Gorlice
  5. Danuta Stec

  Danuta Stec, lat 55, mężatka, 2 dzieci, wykształcenie wyższe, nauczyciel, bezpartyjna. Współtwórca wielu projektów społecznych w środowiskach lokalnych, organizator licznych wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy ulicy Spacerowej w Gorlicach. Jestem osobą przedsiębiorczą, kreatywną, która lubi wyzwania.

 6. Krzysztof Antonik-Janowski kandydat do Rady Miasta Gorlice
  6. Krzysztof Antonik-Janowski

  Krzysztof Antonik-Janowski – "wolny strzelec" i wynalazca. Działacz społeczny głównie z młodzieżą. Próbuje naprawiać małe, acz ważne sprawy w naszym pięknym, spokojnym mieście. Mieszam się w politykę, gdyż nie mam nic do stracenia, a dzięki temu mogę pozyskać większe możliwości i rozgłos by działać.

 7. Bożena Makowiecka kandydat do Rady Miasta Gorlice
  7. Bożena Makowiecka

  Bożena Makowiecka – z zawodu Modystka, były pracownik Poczty Polskiej. Od 26 lat mieszka i pracuje w Gorlicach. Zaangażowana w pracę społeczną i wolontariat na rzecz społeczności Gorlic.